Xu hướng tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp Việt ngày càng đa dạng, chiến lược đầu tư tập trung vào các lĩnh vực đòi hỏi vốn đầu tư thấp, khả năng quay vòng vốn nhanh...