Bán quần áo sang trọng tại London hay New York không khó, đây là những gì mà hãng sản xuất quần áo Trung Quốc Bosideng International Holdings nghĩ khi cố vươn ra thế giới vào năm 2012. Song thực tế hoàn toàn ngược lại.