MacBook Pro, MacBook Air của Apple đều có những điểm mạnh riêng. Tuy nhiên, bạn không nên mua chúng lúc này.