Chỉ trong 6 năm, VIG và VNF đã kiện toàn ý tưởng biến “rác tôm” thành “vàng”. Doanh thu năm 2015 của Vnfoods đã tăng hơn 150% so với năm trước đó.