Trong những năm gần đây, kim ngạch hàng Việt Nam xuất khẩu sang Ả rập Xê út ngày càng tăng. Ả rập Xê út là một rong những đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam ở khu vực Tây Á.