Sở hữu tuyệt kỹ Thập Thủ Đạo với khả năng chẩn đoán và chữa nhiều căn bệnh hữu hiệu, hiện lương y Nguyễn Trọng Nhung là một trong những vị thầy thuốc được nhân dân khắp nơi tìm đến. Nhiều bệnh nhân đã may mắn được lương y Nguyễn Trọng Nhung chữa lành bệnh bằng phương pháp này.