Lịch sử hình thành ngành công nghiệp xe hơi Việt Nam có từ khá sớm, nhưng con đường của chiếc xe Made in Vietnam ngoằn ngoèo và không bằng phẳng.