Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa thu hồi giấy chứng nhận người bào chữa của luật sư vì cho rằng luật sư có mối quan hệ với người tiến hành tố tụng nhưng không nói rõ đó là ai.