Chính sách không nhất quán và luật lệ thiếu minh bạch là lý do chính khiến doanh nghiệp Mỹ nản lòng