Ngày 5.4, các đại biểu Quốc hội chuyên trách đã có các phiên thảo luận về dự án luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, cùng dự án luật Quy hoạch.