Thượng viện Mỹ khen ngợi Nhật góp phần cổ súy cho hòa bình và ổn định ở châu Á-Thái Bình Dương. Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng Trung Quốc lại lên tiếng phản đối Nhật.