Cùng một lúc 8 ngân hàng bị lừa tới gần 1.600 tỷ đồng tiền gốc. Đây không phải là lần đầu tiên một DN có thể lừa tiền của nhiều ngân hàng. Lỗ hổng này có phải xuất phát từ sự thiếu trách nhiệm của các cán bộ ngân hàng hay do chính sách quản lý rủi ro của ngân hàng chưa minh bạch?