Từ khi những vụ việc đầu tiên xuất hiện trên mặt báo, giới quan sát đã nhanh chóng phát hiện sự tương đồng giữa các nhóm đầu tư tiền ảo và "mô hình Ponzi" - tức lừa đảo đa cấp.