Bất cứ startup nào cũng cần trình bày kế hoạch trước nhà đầu tư (NĐT) để huy động vốn.