Savills vừa công bố kết quả báo cáo lợi suất văn phòng toàn cầu nửa cuối năm 2017. Theo kết quả này, Việt Nam một lần nữa kể từ tháng 1/2017, chứng tỏ là thị trường có mức lợi suất văn phòng hấp dẫn nhất trên thế giới.