Sau nhiều năm liền thất vọng, nhiều nhà đầu tư đang hứng thú trở lại với thị trường hàng hoá.