Bloomberg ngày 12/11 đăng tải một bài bình luận về thành tựu thoát khủng hoảng nợ xấu của các ngân hàng Việt Nam.