Các chuyên gia nói không nên xem nhẹ những lời đe dọa tấn công phủ đầu mà Triều Tiên đưa ra đối với Mỹ và Hàn Quốc, nhưng cũng lưu ý rằng Bình Nhưỡng lần này không động binh và không tuyên bố tình trạng chiến tranh như trước.