Theo HSBC, mặc dù tăng trưởng GDP quý III cải thiện song điều kiện sản xuất tháng 9 lần đầu tiên đã sụt giảm kể từ tháng 8/2013 cho thấy, Việt Nam không tránh khỏi ảnh hưởng từ suy thoái chu kỳ của thương mại toàn cầu.