Người đứng đầu Phòng CSGT Công an TP HCM cho biết sẵn sàng phối hợp với cơ quan điều tra làm rõ, nếu cán bộ trong ngành liên quan đến đường dây bán "logo xe vua" sẽ không bao che.