Trong khi các thủ tục cho thuê, bán tài sản vẫn chưa hoàn tất, Tổng công ty Lương thực miền Nam (Vinafood 2) đã giao nhà máy chế biến thủy sản và vùng nuôi cá cho Công ty CP Vĩnh Hoàn khai thác suốt hơn một năm qua.