Theo kế hoạch năm 2014 - 2015, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước phải thực hiện thoái vốn đầu tư vào 5 lĩnh vực gồm chứng khoán, ngân hàng tài chính, bảo hiểm, bất động sản, quỹ đầu tư với số vốn trên 25.000 tỉ đồng. Nhưng từ năm 2014 tới hết tháng 8 vừa rồi, các đơn vị mới chỉ thoái được hơn 8.000 tỉ đồng.