Một nam thanh niên đào được cây linh chi Thái Tuế lớn, giá trị ước tính lên tới gần một tỷ USD.