Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp - Phát triển nông thôn Hà Công Tuấn đã nhận định như trên khi nói về Hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TPP).