2015 là năm bùng nổ của môi giới nhà đất, có người kiếm cả tỉ đồng trong một năm. Năm 2016 được dự báo là năm không mấy an lành cho giới “cò đất”.