Từ năm 2016, tỉ giá USD/VNĐ liên ngân hàng có thể tăng giảm hằng ngày, người nắm giữ USD sẽ đối mặt với rủi ro thua lỗ