Trong bối cảnh thị trường bán lẻ hiện nay, các hoạt động mua bán sáp nhập (M&A) có thể nâng cao sức mạnh thị trường nhưng cũng có thể đào thải các doanh nghiệp nhỏ, hoạt động không hiệu quả bất cứ lúc nào.