Đó là băn khoăn của Phó Chủ tịch Quốc hội (QH) Uông Chu Lưu khi cho ý kiến vào dự Luật Dược (sửa đổi) tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ QH chiều 18.9.