Thực tế nhiều DN chưa chuẩn bị tốt khi có TPP nhưng chưa bao giờ là quá trễ. Ông Phạm Hồng Hải, Tổng Giám đốc Ngân hàng HSBC Việt Nam, chia sẻ những khó khăn và thách thức mà DN trong nước sẽ gặp phải khi tham gia TPP