Bên cạnh niềm vui có nhà mới và có một tài sản giá trị, hầu hết khách mua còn đặt nhiều kỳ vọng vào không gian sống tương lai, vào dịch vụ căn hộ cũng như cộng đồng dân cư.