Nhiều loại trái cây lạ lần đầu có mặt ở Việt Nam hay những loại trái... to quá khổ, khổng lồ, quý hiếm lần đầu tiên "hội ngộ" tại Khu du lịch Suối Tiên (quận 9, TP Hồ Chí Minh) trong Lễ hội trái cây Nam bộ vừa khai mạc sáng 1/6.