Chúc Sơn – một thị trấn cổ kính và xinh đẹp ở ngoại ô Hà Nội, nơi lưu giữ những dấu ấn văn hoá độc đáo, mang đậm bản sắc của một làng Việt cổ ở vùng đồng bằng Bắc bộ Việt Nam với cây đa, bến nước, sân đình cùng với những sinh hoạt văn hoá, lễ hội truyền thống đặc sắc, nhất là lễ hội làng.