“Năm 2016 sẽ có rất nhiều thách thức, nhưng cũng là cơ hội để vươn lên. Một người không có thách thức thì cũng sẽ không có động lực để cố gắng. Khi có thách thức thì giống lực sỹ phải chạy đua. Khi phải đua với các nước khác, chúng ta sẽ nỗ lực vươn lên” – TS. Lê Đăng Doanh chia sẻ.