Một số biến tướng lừa đảo nhằm đột nhập vào tài khoản ngân hàng lấy trộm tiền đang diễn ra gần đây.