Một tài liệu điều tra của đài PBS (Mỹ) cho biết Trung Quốc thu thập nội tạng từ các tù nhân sau đó tiêu thụ trên thị trường chợ đen.