Một cuốn sách vừa được phát hành ở Mỹ cho thấy CIA từng soạn kế hoạch bí mật nhằm lật đổ Tổng thống Syria Bashar al-Assad hồi năm 2012.