Thuật ngữ lập trình web vốn không còn xa lạ với nhiều người, đặc biệt là các bạn trẻ đang trong quá trình định hình và phát triển nghề nghiệp trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Bên cạnh Frontend developer thì Backend Developer cũng là một vị trí công việc hấp dẫn để thử sức và học hỏi.