Đây là số liệu ước tính của tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) cung cấp tại chương trình "Kỹ năng đưa tin về lao động cưỡng bức và mua bán người trong doanh nghiệp", ngày 21-9. Chương trình do ILO và Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí (Hội Nhà báo Việt Nam) tổ chức.