Hiện vẫn còn 50.000 lao động bất hợp pháp của Việt Nam ở nước ngoài không chịu về nước, bất chấp chính sách ân xá miễn tạm giam, xử phạt