Về tình trạng làng sinh viên Hacinco (LSV) hiện nay đang bị biến tướng thành “tổ hợp kinh doanh dịch vụ”, không vì mục đích sinh viên, phía chủ đầu tư (Cty Xây dựng số 2) cho rằng, việc cho người ngoài vào ở chỉ là cán bộ nhân viên của Cty.