“Quả bom” mang tên “Hồ sơ Panama” liên quan đến những cá nhân, tổ chức ở Việt Nam không gây chấn động như người ta vẫn tưởng. Thậm chí khi được hỏi, có những doanh nhân có tiếng tăm trong nước cho rằng: “Có tên trong Hồ sơ Panama là chuyện bình thường”.