Các hình thức thanh toán mới từ các tập đoàn công nghệ đang đe dọa thị phần thanh toán của ngân hàng.