Tại báo cáo “Triển vọng thị trường Việt Nam- trông đợi vào những con số” tháng 5, HSBC nhận định lạm phát đang dần hạ nhiệt, kinh tế Việt Nam đang có nhiều dấu hiệu tích cực.