Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia dự báo lạm phát sẽ tăng 4-4,5% trong năm nay.