Đa số những nghề trong danh sách có mức thu nhập “khủng” đều nằm trong ngành y.