Bàn với vợ bán hết số vàng hồi môn để đầu tư nhưng vợ tôi lại phản đối kịch liệt. Tôi chưa nghĩ ra được cách thuyết phục nào. Mà thuyết phục vợ thì cũng phải để 200 triệu đồng đó “đẻ” ra được 200 triệu, 300 triệu khác, chứ không thì vẫn cãi nhau dài dài.