Hiện bình quân lãi suất của Việt Nam ở mức 5%-12%/năm, mức trung bình so với các quốc gia thu nhập trung bình thấp tại khu vực, chuyên gia Cấn Văn Lực cho biết.