Diễn biến các số liệu vĩ mô đều cho thấy thực tế đang nghiêng về kịch bản tăng lãi suất trong năm 2016.