Trong mùa cao điểm cuối năm, nhu cầu vốn của DN luôn cao hơn các quý trước.