Bên cạnh việc tăng giá khá mạnh của con cá tra thì lúa gạo lên cơn sốt giá thời gian qua cũng được lý giải là do Trung Quốc đã gia tăng đột ngột lượng gạo mua vào từ Việt Nam.